دسته: گزارش وضعیت آینده جهان

کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

⛈ کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا 🏛نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران ⏰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱- رشد تکنولوژی از قرن هیجدهم 📣 کنترل نامتعادل منابع آب و هوا به دلیل افزایش قدرت بشر ناشی از شتاب تکنولوژی ✅ انقلاب هوش مصنوعی (چهارمین انقلاب صنعتی) 👈 بخار، فولاد،

۱۵/۵ گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد وضعیت آینده نگاری در نظام تصمیم گیری ملتها @DrFuturist.org

۱۵/۵ گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد وضعیت آینده نگاری در نظام تصمیم گیری ملتها @DrFuturist.org چالش ها: عدم توجه واقعی به آینده پژوهی و کاربرد نمایشی آن کوته نگری و خودخواهی سیاست گذاران راهبردها: √ به کارگیری واحد آینده نگری در مدیریت عالی و مجالس کشورها √ تنظیم آینده نگرانه بودجه های تحقیق و توسعه

توسعه مردم سالاری (دموکراسی)

گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد توسعه مردم سالاری (دموکراسی) شامل: چالش ها از ۱۹۵ کشور جهان ۸۷ کشور به عنوان کشور آزاد تلقی شده و ۴۹ (۳۶% جمعیت) کشور جهان غیر آزاد و فاقد حقوق مدنی و سیاسی تلقی می شوند دولتها با به کارگیری اینترنت برای دستیابی به دموکراسی محدودیت های زیادی

تعادل جمعیت و منابع

گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد تعادل جمعیت و منابع شامل: چالش ها رشد جمعیت از ۷٫۶ به ۹٫۹ میلیارد نفر در ۲۰۵۰ ضرورت افزایش ۵۰% مواد غذایی افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها و … راهبردها کاهش ضایعات مواد غذایی از ۱/۳ کنونی توسعه تولید پروتئین حشرات برای تغذیه حیوانات آموزش

دسترسی آسان به آب شیرین

چالش ها ≤۸۸۴ میلیون نفر بدون دسترسی به آب شیرین ≤کنترل آب نیمی از جمعیت جهان توسط سایر کشورها ≤۷۰ % منابع آب صرف کشاورزی راهبردها √بازیافت محصولات فاضلاب √تولید محصولات حیوانی ژنتیکی بجای حیوانات √کشاورزی آب شور دریا