مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟

پژوهش خبری صدا و سیما:
مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟
دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد …

پژوهش خبری صدا و سیما: مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد
پژوهش خبری صدا و سیما: مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد …

پخش ویدئو:

منبع:

پژوهش خبری صدا و سیما
پژوهش خبری صدا و سیما

پژوهش on Instagram: “مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد …”

پژوهش on Instagram: “مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد …”

۲۳ Likes, 0 Comments – پژوهش (@pajooheshiribnews) on Instagram: “مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ…”” name=”description

پژوهش on Instagram: “مردم چگونه می توانند از اینده پژوهی استفاده کنند؟ دکتر مهدیان کارشناس مدیریت اینده پژوهی پاسخ میدهد …”