یکسال پیش موضوع تشدید بارش ها در جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران مورد بحث واقع شده بود ؟ !!!

⛈ سلام دوستان “دو سوال” :

⁉️ کدام یک از مطالعات آینده پژوهی در حوزه تغییر اقلیم و آب در ایران، هشدارهای اولیه در خصوص سیل در سال های گذشته در ایران داده بودند؟یا همگی معطوف به آینده مرسوم خشکسالی بودند؟

✅ با تشکر از سوال خوب شما جهت اطلاع در جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران یعنی حدود یکسال پیش موضوع تشدید بارش ها به دلیل افزایش دمای زمین بر اساس گزارشات ناسا توسط دکتر احمد، آینده پژوه، مورد بحث قرار گرفته است!

(پیوست تصویر اسلاید ارایه شده به زبان اصلی)

منبع:

 https://t.me/DrFuturist/81

#آینده_پژوهی #باران #محیط_زیست #ایران #سیل

یکسال پیش موضوع تشدید بارش ها در جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران مورد بحث واقع شده بود ؟ !!!
یکسال پیش موضوع تشدید بارش ها در جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران مورد بحث واقع شده بود ؟ !!!