دعوت برای بررسی، تجزیه و تحلیل جدید ترین یافته ها و گزارشات برجسته آینده پژوهی

📣 دعوت از کلیه آینده پژوهان برای مشارکت فعال در جلسه تخصصی
🎯 بررسی، تجزیه و تحلیل جدید ترین یافته ها و گزارشات برجسته آینده پژوهی

📺 به میزبانی اداره پژوهش های خبری صدا و سیما

✅ برای آینده پژوهان علاقمند جهت هم افزایی فرصت ارائه گزارشات و یافته های برجسته آینده پژوهی خود و یا دیگران با پیامک عدد ۹۸۰۱۲۶۲ به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶ ضمن فرستادن مطالب به پست الکترونیک Foresight@DrFuturist.org فراهم خواهد بود.

📱حضور رایگان برای سایر علاقمندان بصورت مجازی با پیامک عدد ۹۸۰۱۲۶۴ به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶ و دنبال کردن آدرس @DrFuturist در اینستاگرام میسر خواهد بود.

⏰ زمان: دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱٠ صبح
🏛 مکان: تهران، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما

#آینده_پژوهی #آینده_نگاری #سناریو #روند #صدا_و_سیما #دکتر_فیوچریست

بررسی، تجزیه و تحلیل جدید ترین یافته ها و گزارشات برجسته آینده پژوهی
بررسی، تجزیه و تحلیل جدید ترین یافته ها و گزارشات برجسته آینده پژوهی