گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی بارشهای سیل آسای فروردین ۱۳۹۸

? گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی بارشهای سیل آسای فروردین ۱۳۹۸

? دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
? به میزبانی اداره پژوهش های خبری صدا و سیما

۱️⃣ سخنران اول این جلسه دکتر احد رضایان قیه باشی پژوهشگر پسا دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران با موضوع سیل، پیامدهای پنهان و مدیریت پس از بحران
بیان داشتند که: بررسی احتمال وقوع سیل در ایران تا سال ۲۰۵۰ نشان می دهد که مناطقی از زاگرس و البرز مستعد پدیده سیل به دلیل آمیخته ای از عوامل طبیعی و انسانی هستند. داده های تاریخی نشان دهنده خسارات جانی و مالی سیل در ایران و جهان میباشد که میبایست همانند زلزله مورد توجه قرار گیرد. سیل دارای پیامدهای آنی و نهفته سیاسی اجتماعی است که با مدیریت صحیح می توان از بحرانی شدن آن جلوگیری نمود.

۲️⃣ سخنران دوم دکتر احمد، آینده پژوه، عنوان نمودند که برای آینده پژوهی سیل فروردین ۱۳۹۸ میبایست تجزیه و تحلیل ها براساس مدل شکل گیری زمان آینده و با بکارگیری الماس روشهای آینده پژوهی انجام پذیرد.

⬅️ وی با اشاره به جلسه اخیر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ برای توسعه مدیترانه در افق ۲۰۵۰ تأکید نمودند که کلیه مباحث علمی میبایستی براساس شواهد و مستندات قوی ارایه گردد تا آنگاه بتوان براساس نظر خبرگان و با خلاقیت سناریو پردازی نمود و آینده های ترسیم شده را برای ایجاد تعامل به ذینفعان ارایه کرد تا در نتیجه ذهنیت ما فراتر از پارادایمهای موجود بازسازی شود.

↙️ مدیر شبکه دکتر فیوچریست با ارایه داده های زمانی ۱۲۰ ساله تغییرات بارش و دمای ایران بیان نمودند که حجم باران فروردین ۱۳۹۸ مشابه فروردین ۱۳۷۵ و حتی کمتر از بارش های سالهای گذشته بوده است و حسب مشاهدات میدانی همچنان کشور ما با نگرانی در مورد منابع آب مواجه است و حتی در خوزستان برای گرد و غبار در اردیبهشت جاری برخی مدارس تعطیل شدند چونکه همچنان برخی از مراکز داخلی گرد و غبار علیرغم حجم سیل آبگیری نشده است.

◀️ احمد مهدیان، دکتری آینده پژوهی با ارایه مستنداتی عنوان نمودند که استفاده نادرست از طبیعت عامل اصلی خسارتهای سیل اخیر بوده است که ۶ برابر شدن تقاضای منابع ایران در ۶۰ سال گذشته موید این مطلب است.

? وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اقتصاد ایران به طور مستقیم در دست دولت و مابقی در دست شهرداریها و بخش خصوصی است براساس اظهار نظر کارشناسان اینطور نتیجه گیری کردن که مقصر اصلی خسارات سیلهای اخیر قوای سه گانه دولت میباشند که لازم است مردم در انتخابات دورنگری را پیشه تصمیمات خود نمایند.

⏪ دکتر احمد در ادامه با مقایسه خسارت سیل و بدهکاران بانکی و اختلاسهای گزارش شده عنوان کردند که دولت با اندکی افزایش کارایی می تواند تمامی هزینه ها را به راحتی جبران نماید.

↩️ براساس ماتریس حاصل از تقاطع کلان روندهای داخلی و خارجی در صورت استمرار ضعف داخلی و فشار خارجی، همچنان شاهد تورم حداقل ۲۵ درصدی خواهیم بود که استمرار فروش نفت میتواند آن را تشدید نماید. مضافا اینکه با توجه به روند کلی سه قوه در عدم دورنگری، پرداخت نقدی به مردم و نیز فساد نهادینه شده تکراری، احتمال تکرار حوادث مشابه و حاشیه نشینی در کلان شهر ها افزایش یافته مگر آنکه عموم مردم و دولت دورنگری و اعمال شفافیت را مورد توجه قرار بدهند.

✅ مثلا در سال گذشته دکتر احمد و دکتر رضایان احتمال وقوع سیل به دلیل بارشهای شدید را در کنار خشکسالی مطرح نموده بودند که علیرغم انعکاس در رسانه ها مورد توجه مردم و سیاستمداران قرار نگرفت چون پارادایم حاکم اسنمرار روند گذشته بود در حالیکه آینده ممکن است مثل گذشته نباشد.

#آینده_پژوهی #آینده_نگاری #سناریو #صدا_و_سیما #دکتر_فیوچریست #دکتر_رضایان #دکتر_احمد #سیل #بارش #باران #بحران #خسارت #پیامد #تغییر_اقلیم #دولت #نفت #تورم #مهاجرت #آب #گرد_و_غبار #دورنگری #ضعف_داخلی #فشار_خارجی #خشکسالی #ترسالی #پارادایم

آینده پژوهی بارشهای سیل آسای فروردین 1398
آینده پژوهی بارشهای سیل آسای فروردین ۱۳۹۸