گزارش برگزاری نشست تخصصی آینده پژوهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: بررسی، تجزیه و تحلیل گفتمان های پیش رو

📺  به میزبانی اداره پژوهشهای خبری صدا و سیما
🕙  ۳۱ تیر ۱۳۹۸
🌅 در این جلسه که با حضور پژوهشگران بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما برگزار شد، دکتر احمد مهدیان براساس الماس روش‌های آینده پژوهی به بررسی، تجزیه و تحلیل گفتمان های پیش روی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته و با ارائه مستندات آماری در مورد آخرین وضعیت کشور به ویژه اقتصاد ایران و مقایسه منطقی آن با دیگر کشورها ضمن تحلیل لایه ای علت‌های وضع کنونی به ارائه راهبردهای اساسی گذر از وضع موجود به سناریوهای آینده پرداختند.
⬅ دکتر احمد، آینده پژوه، خاطر نشان کردند که با توجه به نقش سیاستگذاری و بیان ارزش‌های مسیر پیش روی انقلاب توسط این بیانیه، اظهار نظر های مبالغه آمیز از سوی برخی بزرگان سیاست کشور در مورد جامعیت این بیانیه در ترسیم چشم انداز، ارائه راهبردها و برنامه های اجرایی می تواند جایگاه رهبری که یک مزیت اختصاصی برای ایران محسوب می شود را تضعیف نماید. چرا که در وضع موجود صرفا این بیانیه به تنهایی نمی تواند تغییراتی را در جهت بهبود ایجاد نماید.
◀ برای ایجاد تغییر در جامعه، نیازمند تغییر تک تک افراد جامعه هستیم که براساس الگوریتم عملی آینده پژوهی فردی می توان آینده مطلوب و پایداری را برای همه افراد ساخت و این بیانیه صرفا جزئ کوچک و اما مهمی را از بخش چشم انداز با بیان ارزش‌ها تکمیل می نماید.
⏪  مثلا در این گزارش به خوب بودن عدالت اشاره شده و لیکن در مورد وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن برنامه ای ارایه نشده است.
⤵ همچنین در این بیانیه نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته است در حالی که نیروهای ۲۰ تا ۴۰ ساله نمی توانند برای آینده تغییر ایجاد نمایند چونکه در همین تفکر غالب موجود رشد یافته اند لذا باید به جوانان زیر ۱۵ سال توجه نمود.
↩ تحقیقات نشان می دهد که تعداد فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی و نیز تعداد مقالات علمی الزاما موجبات توسعه اقتصادی کشورها نمی شود چونکه در نظام آموزش فعلی بیشتر به رقابت علمی دانش آموزان توجه شده است و نه اینکه آنان چگونه با زندگی تیمی بتوانند آینده ای مطلوب و پایدار را برای همگان ایجاد نمایند.
↙ آقای مهدیان، دکتری آینده پژوهی، با اشاره به گزارش اخیر دانشگاه استنفورد در مورد ایران بیان داشتند که علیرغم نمودارهای آماری قابل توجه در این گزارش، هیچ گونه اشاره ای به آینده ایران در ۲۰۴۰ ندارد و بیشتر گذشته پژوهی است مضافا اینکه به دلیل تخصص غیر مرتبط تهیه کنندگان ایرانی آن نگاه منفی بر آن غلبه دارد به گونه ای که حتی در مورد سناریوی مداخله نظامی و تغییر نظام حکومت توسط خارجیان مجدادا وضعیت اقتصادی آینده ایران خیلی بد عنوان شده به گونه ای که اینطور القاء می کند که ایرانیان جز مرگ آینده ای ندارند.
↕ البته بر مبنای این گزارش وضعیت بد اقتصادی به دلیل ضعیف بودن دولت مورد قبول اغلب پژوهشگران داخلی و خارجی است اما مقایسه غیر منطقی ایران با دیگر کشورها به دلیل فقدان ویژگی مشترک بین کشورهای مقایسه شده یک ضعف دیگر این گزارش است که بجای آن می توانست ایران را با کشورهایی که جمعیت مشابه ای دارند مثل آلمان و ترکیه مقایسه نماید.
🔄 در پایان دکتر احمد، آینده پژوه، با تحلیل لایه ای علت های ضعف و فساد اقتصادی ایران برای جهش از سناریوی وضعیت موجود یعنی نا امیدی به سناریوی آینده نزدیک یعنی قطب جهانی شدن ایران، دو راهبرد اخراج ثروتمندان از دولت را به منظور تفکیک قدرت از ثروت و نیز راهبرد قانونی شدن عدالت را برای فراهم شدن زمینه های رفع ضعف دولتمردان با ورود نخبگان قوی به سیستم مدیریت دولتی پیشنهاد نمودند.
✅ برای اطلاع از سایر برنامه های داوطلبانه آینده پژوهی با هدف ساخت آینده ای مطلوب و پایدار عدد ۱۴۳۲ را به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶ پیامک نمایید.
گزارش برگزاری نشست تخصصی آینده پژوهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: بررسی، تجزیه و تحلیل گفتمان های پیش رو
گزارش برگزاری نشست تخصصی آینده پژوهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: بررسی، تجزیه و تحلیل گفتمان های پیش رو