نقد کتاب جنگ سایبری

نقد کتاب جنگ سایبری توسط دکتر احمد، آینده پژوه
نقد کتاب جنگ سایبری

به منظور جلب توجه دوستان فعال در فضای مجازی جهت دقت در پخش مطالب بخشی از مباحث دکتر احمد، آینده پژوه در رونمایی از کتاب جنگ سایبری نویسنده دکتر ساندرو گایکن و مترجم جناب آقای نورزاد تقدیم حضور دوستان می گردد:

نگاه عمیق فلسفی نویسنده به جنگ سایبری و نیز ترجمه نسبتا خوب مترجم از آلمانی به فارسی قابل تحسین است. هر چند که به نظر می رسد مطالب کتاب مربوط به اواخر سال 2010 باشد:

ولیکن شبیه سازی جنگ سایبری براساس جنگ های سنتی قابل تحسین است . به عنوان نمونه طرح چنگیز خان مغول برای نشان دادن قدرت سربازانش بیش از واقعیت و نیز حملات هیتلر تحت پرچم دروغین دیگر کشورها شبیه پروفایلها و اخبار جعلی و دروغین در جنگ سایبری است.

بر خلاف نقاط قوت بجز یک توصیه جهت آموزش و آگاهی بخشی روشهای جنگ سایبری به بچه های مدارس، کتاب فاقد نگرش آینده نگرانه است و راهبردهای عملی برای جنگ سایبری ارایه نمی نماید. ضمن اینکه مترجم محترم در ترجمه برخی از اصطلاحات دقت کافی ننموده است که باعث تناقض در برخی پاراگراف هاست نویسنده نیز هیچ گونه منبعی برای مباحث خود ذکر نکرده و این موضوع ارزش علمی اثر را به شدت کاهش می دهد.