جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران

💧جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران
✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

👥 سخنرانان:

  1.  دکتر احمد، آینده پژوه. مدیر شبکه دکتر فیوچریست. ⛈ کلان روندهای مؤثر بر آب و هوا
  2.  احد رضایان قیه باشی، دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران ⛈ تهدیدهای اقلیمی پیش روی ایران
  3.  جلیل سليمي، پژوهشگر دکتری آینده در دانشگاه امیر کبیر ⛈ آینده حکمرانی آب در ایران
  4.  محمد علی احمدی، پژوهشگر دکتری آینده در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ⛈ آینده های انتشار کربن در ایران

⏰ زمان برگزاری: سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 16:30-19
🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021

👤 حضور رایگان با پیامک/تلگرام عدد 970218 به شماره 09123437916

🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل پس از پایان جلسه گواهینامه دانشگاه تهران با هزینه هدیه صادر خواهد شد.
📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود.

🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.

https://t.me/DrFuturist/74

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6395921592634920960

View this post on Instagram

💧جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 👥 سخنرانان: 1️⃣ دکتر احمد، آینده پژوه. مدیر شبکه دکتر فیوچریست. ⛈ کلان روندهای مؤثر بر آب و هوا 2️⃣ احد رضایان قیه باشی، دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران ⛈ تهدیدهای اقلیمی پیش روی ایران 3️⃣ جلیل سليمي، پژوهشگر دکتری آینده در دانشگاه امیر کبیر ⛈ آینده حکمرانی آب در ایران 4️⃣ محمد علی احمدی، پژوهشگر دکتری آینده در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ⛈ آینده های انتشار کربن در ایران ⏰ زمان برگزاری: سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 16:30-19 🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021 👤 حضور رایگان با پیامک/تلگرام عدد 970218 به شماره 09123437916 🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل پس از پایان جلسه گواهینامه دانشگاه تهران با هزینه هدیه صادر خواهد شد. 📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود. 🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود. 🌐 https://t.me/DrFuturist/73 🌐 https://drfuturist.org/?p=713&lang=fa 🌐 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6395921592634920960

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

جلسه تخصصی آینده پژوهی محیط زیست ایران