کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

⛈ کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

🏛نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران
⏰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

1- رشد تکنولوژی از قرن هیجدهم
📣 کنترل نامتعادل منابع آب و هوا به دلیل افزایش قدرت بشر ناشی از شتاب تکنولوژی

✅ انقلاب هوش مصنوعی (چهارمین انقلاب صنعتی)
👈 بخار، فولاد، نساجی 18th
👈 نفت، برق، تلفن 19th
👈 دیجیتال، کامپیوتر شخصی، اینترنت 20th
👈 هوش مصنوعی، ربات، نانو، کامپیوتر کوانتومی 21th

✨ ارتباط مستقیم مغز به مغز با واسط کامپیوتری (BCI)
✨ ترکیبات جدید ماده و انرژی + دستکاری ژنتیکی = انقلاب بیولوژیک

2- افزایش تقاضای منابع از سال 1950
📣 استفاده بیشتر از منابع آب و هوا با رشد جمعیت

✅ میزان جمعیت در 1950= 2,525 millions
👈 رشد جمعیت کنونی از 7.6 به 9.9 میلیارد نفر در 2050
👈 ضرورت افزایش 50% مواد غذایی
👈 افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها

3- غلبه تولید دی اکسید کربن بر چرخه طبیعی از 1950
📣 نوسان طبیعی حجم کربن هر 100 هزار سال

✅ از سال 1950 به دلیل افزایش گازهای های گلخانه ای به جای کاهش، میزان دی اکسید کربن 30 درصد افزایش یافته است

4- تغییرات گردش زمین در سرعت و زاویه چرخش
📣 هر 41000 سال نوسان زاویه چرخش زمین به دور خود
✨ عمودی تر شدن تابش خورشید

📣 کاهش سرعت گردش زمین به دور خود 2 میلی ثانیه در یکصد سال گذشته
✨ احتمال وقوع زلزله های شدید
✨ افزایش طول روز

 https://t.me/DrFuturist/85

View this post on Instagram

⛈ کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا 🏛نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران ⏰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 1️⃣ رشد تکنولوژی از قرن هیجدهم 📣 کنترل نامتعادل منابع آب و هوا به دلیل افزایش قدرت بشر ناشی از شتاب تکنولوژی ✅ انقلاب هوش مصنوعی (چهارمین انقلاب صنعتی) 👈 بخار، فولاد، نساجی 18th 👈 نفت، برق، تلفن 19th 👈 دیجیتال، کامپیوتر شخصی، اینترنت 20th 👈 هوش مصنوعی، ربات، نانو، کامپیوتر کوانتومی 21th ✨ ارتباط مستقیم مغز به مغز با واسط کامپیوتری (BCI) ✨ ترکیبات جدید ماده و انرژی + دستکاری ژنتیکی = انقلاب بیولوژیک 2️⃣ افزایش تقاضای منابع از سال 1950 📣 استفاده بیشتر از منابع آب و هوا با رشد جمعیت ✅ میزان جمعیت در 1950= 2,525 millions 👈 رشد جمعیت کنونی از 7.6 به 9.9 میلیارد نفر در 2050 👈 ضرورت افزایش 50% مواد غذایی 👈 افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها 3️⃣ غلبه تولید دی اکسید کربن بر چرخه طبیعی از 1950 📣 نوسان طبیعی حجم کربن هر 100 هزار سال ✅ از سال 1950 به دلیل افزایش گازهای های گلخانه ای به جای کاهش، میزان دی اکسید کربن 30 درصد افزایش یافته است 4️⃣ تغییرات گردش زمین در سرعت و زاویه چرخش 📣 هر 41000 سال نوسان زاویه چرخش زمین به دور خود ✨ عمودی تر شدن تابش خورشید 📣 کاهش سرعت گردش زمین به دور خود 2 میلی ثانیه در یکصد سال گذشته ✨ احتمال وقوع زلزله های شدید ✨ افزایش طول روز 🎥 https://t.me/DrFuturist/85 🌐 https://drfuturist.org/?p=759&lang=fa

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا