کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

⛈ کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

🏛نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران
⏰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- رشد تکنولوژی از قرن هیجدهم
📣 کنترل نامتعادل منابع آب و هوا به دلیل افزایش قدرت بشر ناشی از شتاب تکنولوژی

✅ انقلاب هوش مصنوعی (چهارمین انقلاب صنعتی)
👈 بخار، فولاد، نساجی ۱۸th
👈 نفت، برق، تلفن ۱۹th
👈 دیجیتال، کامپیوتر شخصی، اینترنت ۲۰th
👈 هوش مصنوعی، ربات، نانو، کامپیوتر کوانتومی ۲۱th

✨ ارتباط مستقیم مغز به مغز با واسط کامپیوتری (BCI)
✨ ترکیبات جدید ماده و انرژی + دستکاری ژنتیکی = انقلاب بیولوژیک

۲- افزایش تقاضای منابع از سال ۱۹۵۰
📣 استفاده بیشتر از منابع آب و هوا با رشد جمعیت

✅ میزان جمعیت در ۱۹۵۰= ۲,۵۲۵ millions
👈 رشد جمعیت کنونی از ۷٫۶ به ۹٫۹ میلیارد نفر در ۲۰۵۰
👈 ضرورت افزایش ۵۰% مواد غذایی
👈 افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها

۳- غلبه تولید دی اکسید کربن بر چرخه طبیعی از ۱۹۵۰
📣 نوسان طبیعی حجم کربن هر ۱۰۰ هزار سال

✅ از سال ۱۹۵۰ به دلیل افزایش گازهای های گلخانه ای به جای کاهش، میزان دی اکسید کربن ۳۰ درصد افزایش یافته است

۴- تغییرات گردش زمین در سرعت و زاویه چرخش
📣 هر ۴۱۰۰۰ سال نوسان زاویه چرخش زمین به دور خود
✨ عمودی تر شدن تابش خورشید

📣 کاهش سرعت گردش زمین به دور خود ۲ میلی ثانیه در یکصد سال گذشته
✨ احتمال وقوع زلزله های شدید
✨ افزایش طول روز

 https://t.me/DrFuturist/85

View this post on Instagram

⛈ کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا 🏛نشست علمی آینده پژوهی محیط زیست ایران در دانشگاه تهران ⏰ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱️⃣ رشد تکنولوژی از قرن هیجدهم 📣 کنترل نامتعادل منابع آب و هوا به دلیل افزایش قدرت بشر ناشی از شتاب تکنولوژی ✅ انقلاب هوش مصنوعی (چهارمین انقلاب صنعتی) 👈 بخار، فولاد، نساجی ۱۸th 👈 نفت، برق، تلفن ۱۹th 👈 دیجیتال، کامپیوتر شخصی، اینترنت ۲۰th 👈 هوش مصنوعی، ربات، نانو، کامپیوتر کوانتومی ۲۱th ✨ ارتباط مستقیم مغز به مغز با واسط کامپیوتری (BCI) ✨ ترکیبات جدید ماده و انرژی + دستکاری ژنتیکی = انقلاب بیولوژیک ۲️⃣ افزایش تقاضای منابع از سال ۱۹۵۰ 📣 استفاده بیشتر از منابع آب و هوا با رشد جمعیت ✅ میزان جمعیت در ۱۹۵۰= ۲,۵۲۵ millions 👈 رشد جمعیت کنونی از ۷٫۶ به ۹٫۹ میلیارد نفر در ۲۰۵۰ 👈 ضرورت افزایش ۵۰% مواد غذایی 👈 افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها ۳️⃣ غلبه تولید دی اکسید کربن بر چرخه طبیعی از ۱۹۵۰ 📣 نوسان طبیعی حجم کربن هر ۱۰۰ هزار سال ✅ از سال ۱۹۵۰ به دلیل افزایش گازهای های گلخانه ای به جای کاهش، میزان دی اکسید کربن ۳۰ درصد افزایش یافته است ۴️⃣ تغییرات گردش زمین در سرعت و زاویه چرخش 📣 هر ۴۱۰۰۰ سال نوسان زاویه چرخش زمین به دور خود ✨ عمودی تر شدن تابش خورشید 📣 کاهش سرعت گردش زمین به دور خود ۲ میلی ثانیه در یکصد سال گذشته ✨ احتمال وقوع زلزله های شدید ✨ افزایش طول روز 🎥 https://t.me/DrFuturist/85 🌐 https://drfuturist.org/?p=759&lang=fa

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

کلان روندهای موثر بر تغییرات آب و هوا

Add a Comment