اطلاعیه دعوت به مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی

✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨

📺 جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی
✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

👥 در این جلسه که با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقمندان به صورت کارگاه برگزار خواهد شد، دکتر احمد، آینده پژوه. ضمن معرفی اجمالی آینده نگاری به ارایه کلان روندهای جهانی موثر بر صنعت روابط عمومی پرداخته و آنگاه با تحلیل متقاطع تأثیرات آنها، سناریوهای پیش روی فعالان روابط عمومی را استخراج و با مشارکت شرکت کنندگان براساس الگوریتم انکشاف سناریوهای آینده ضمن ارایه یک تمرین عملی، لایه های علی احتمالات آینده صنعت روابط عمومی را تجزیه و تحلیل خواهند نمود.

⏰ زمان برگزاری: سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 16:30-19
🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021

👤 حضور رایگان با پیامک عدد 970717 به شماره 09123437916

🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران با واریز هزینه هدیه و هماهنگی قبلی صادر خواهد شد.
📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود.

🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.

https://t.me/DrFuturist/90
https://drfuturist.org/?p=801&lang=fa
https://www.instagram.com/p/BoZIrFmFIEv/

 

View this post on Instagram

 

✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨ 📺 جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 👥 در این جلسه که با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقمندان به صورت کارگاه برگزار خواهد شد، دکتر احمد، آینده پژوه. ضمن معرفی اجمالی آینده نگاری به ارایه کلان روندهای جهانی موثر بر صنعت روابط عمومی پرداخته و آنگاه با تحلیل متقاطع تأثیرات آنها، سناریوهای پیش روی فعالان روابط عمومی را استخراج و با مشارکت شرکت کنندگان براساس الگوریتم انکشاف سناریوهای آینده ضمن ارایه یک تمرین عملی، لایه های علی احتمالات آینده صنعت روابط عمومی را تجزیه و تحلیل خواهند نمود. ⏰ زمان برگزاری: سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 16:30-19 🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021 👤 حضور رایگان با پیامک عدد 970717 به شماره 09123437916 🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران با واریز هزینه هدیه و هماهنگی قبلی صادر خواهد شد. 📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود. 🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود. 🌐 https://t.me/DrFuturist/90 🌐 https://drfuturist.org/?p=801&lang=fa #آینده‌پژوهی‌روابط‌عمومی #موسسه‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌اجتماعی‌دانشگاه‌تهران

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

اطلاعیه دعوت به مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی