اطلاعیه دعوت به مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی

✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨

🌇 جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی
✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

🌍 مجموعه افراد = جامعه

👥 آرزوها و ایده های گذشته می توانند امیدها و چشم انداز حال ما را تشکیل داده و واقعیت فردا را بسازند. این فرایند که به عنوان مهمترین نقش آینده پژوهی قلمداد می گردد موضوع جلسه تخصصی پیش روی است که به صورت کارگاه توسط دکتر احمد، آینده پژوه، با به کارگیری جدیدترین یافته های آینده پژوهان برتر دنیا براساس مدل شکل گیری زمان آینده و الگوریتم مفهومی شهود ایده سناریوهای آینده با شبیه سازی داده ها ارایه خواهد شد.

⏰ زمان برگزاری: به طور مکرر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 دیماه 1397 ساعت 16:30-19

🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021

👤 حضور رایگان با پیامک عدد 971018 برای سه شنبه ویا 971019 برای چهارشنبه به شماره 09123437916

🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران با واریز هزینه هدیه و هماهنگی قبلی صادر خواهد شد.

📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود.

🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.

🌐 https://t.me/DrFuturist/102
🌐 https://drfuturist.org/?p=861&lang=fa
🌐 https://www.instagram.com/p/BrNzwirhpzc

Dr Futurist on Instagram: “✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨ 🌇 جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 🌍 مجموعه افراد = جامعه 👥 آرزوها…”

Dr Futurist on Instagram: “✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨ 🌇 جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 🌍 مجموعه افراد = جامعه 👥 آرزوها…”

1 Likes, 0 Comments – Dr Futurist (@drfuturist) on Instagram: “✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨ 🌇 جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی…”” name=”description

Dr Futurist on Instagram: “✨✨ اطلاعیه دعوت به مشارکت ✨✨ 🌇 جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی ✅ موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 🌍 مجموعه افراد = جامعه 👥 آرزوها…”

اطلاعیه دعوت به مشارکت در جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی

#آینده‌پژوهی‌فردی
#موسسه‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌اجتماعی‌دانشگاه‌تهران