در چرایی و چگونگی برگزاری کارگاه آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص

🌇 در چرایی و چگونگی برگزاری کارگاه آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص

⬅️ در این جلسه براساس حلقه تعاملات فرد با محیط اطرافش سعی خواهد شد تا به افراد، خانواده ها، شرکت ها و جامعه کمک شود تا به طور هم افزا آینده ای پایدار و مطلوب را بسازند. این موفقیت با تصویر سازی یک چشم انداز بلند مدت و ملاحظه آینده های جایگزین با یادگیری چگونگی اکتشاف آینده و غلبه بر موانع تفکر خلاق به منظور به واقعیت درآوردن آن به دست خواهد آمد.
↙️ روشهای معمول آینده پژوهی معمولا موضوعات شرکت های بزرگ و یا دولتها را مورد توجه قراردارند اما باید بدانیم تا تک تک افراد و یا پرسنل سازمان آینده ای بهتر نداشته باشند هیچ گاه نمی توان برای جامعه و یا کسب و کار مورد نظر آینده ای پایدار و مطلوب را به ارمغان آورد.
👥 آرزوها و ایده های گذشته می توانند امیدها و چشم انداز حال ما را تشکیل داده و واقعیت فردا را بسازند. این فرایند که به عنوان مهمترین نقش آینده پژوهی قلمداد می گردد موضوع جلسه تخصصی پیش روی است که به صورت کارگاه توسط دکتر احمد، آینده پژوه، با به کارگیری جدیدترین یافته های آینده پژوهان برتر دنیا براساس مدل شکل گیری زمان آینده و الگوریتم مفهومی شهود ایده سناریوهای آینده با شبیه سازی داده ها ارایه خواهد شد.

⏰ زمان برگزاری: به طور مکرر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 دیماه 1397 ساعت 16:30-19

🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021

👤 حضور رایگان با پیامک عدد 971018 برای سه شنبه ویا 971019 برای چهارشنبه به شماره 09123437916

🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران با واریز هزینه هدیه و هماهنگی قبلی صادر خواهد شد.

📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود.

🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.

در چرایی و چگونگی برگزاری کارگاه آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص

View this post on Instagram

🌇 در چرایی و چگونگی برگزاری کارگاه آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ⬅ در این جلسه براساس حلقه تعاملات فرد با محیط اطرافش سعی خواهد شد تا به افراد، خانواده ها، شرکت ها و جامعه کمک شود تا به طور هم افزا آینده ای پایدار و مطلوب را بسازند. این موفقیت با تصویر سازی یک چشم انداز بلند مدت و ملاحظه آینده های جایگزین با یادگیری چگونگی اکتشاف آینده و غلبه بر موانع تفکر خلاق به منظور به واقعیت درآوردن آن به دست خواهد آمد. ↙ روشهای معمول آینده پژوهی معمولا موضوعات شرکت های بزرگ و یا دولتها را مورد توجه قراردارند اما باید بدانیم تا تک تک افراد و یا پرسنل سازمان آینده ای بهتر نداشته باشند هیچ گاه نمی توان برای جامعه و یا کسب و کار مورد نظر آینده ای پایدار و مطلوب را به ارمغان آورد. 👥 آرزوها و ایده های گذشته می توانند امیدها و چشم انداز حال ما را تشکیل داده و واقعیت فردا را بسازند. این فرایند که به عنوان مهمترین نقش آینده پژوهی قلمداد می گردد موضوع جلسه تخصصی پیش روی است که به صورت کارگاه توسط دکتر احمد، آینده پژوه، با به کارگیری جدیدترین یافته های آینده پژوهان برتر دنیا براساس مدل شکل گیری زمان آینده و الگوریتم مفهومی شهود ایده سناریوهای آینده با شبیه سازی داده ها ارایه خواهد شد. ⏰ زمان برگزاری: به طور مکرر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 دیماه 1397 ساعت 16:30-19 🏛 محل برگزاری: ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی واقع در خیابان قدس، کوچه شاهد، پلاک 8 ، واحد 10، سالن کنفرانس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تلفن 88994335-021 👤 حضور رایگان با پیامک عدد 971018 برای سه شنبه ویا 971019 برای چهارشنبه به شماره 09123437916 🏅برای شرکت کنندگان در صورت تمایل گواهینامه دانشگاه تهران با واریز هزینه هدیه و هماهنگی قبلی صادر خواهد شد. 📣 برای شرکتها و موسسات در صورت تمایل برای اطلاع رسانی فعالیتها فرصت لازم با هماهنگی قبلی فراهم خواهد بود. 🎯 تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود. 🌐 https://www.instagram.com/p/BrmVvmIBIxv 🌐 https://drfuturist.org/?p=890&lang=fa #آینده #آینده_پژوهی #آینده_نگاری #آینده_پژوه #سناریوها #فردی #شخصی #دانشگاه_تهران

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on