گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص

? گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص

⏰ 18/19 دیماه 1397
? موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

? در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیأت علمی مراکز مختلف کشور، آینده پژوهان و سایر علاقمندان به تغییرات بلند مدت برگزار شد، در ابتدا دکتر فتوره چی مدیر گروه رسانه و فرهنگ در مورد اهمیت آینده نگاری فردی حتی بعد از 60 سالگی سخن گفته و سپس آقای احمد مهدیان، دکتری آینده پژوهی، ضمن تعریف فرا رشته آینده نگاری به تشریح اهمیت و چگونگی فرآیند علمی آینده پژوهی فردی به منظور کمک به تک تک افراد جامعه برای موفقیت بلند مدت با هدف ساخت جامعه ای مطلوب و پایدار پرداختند.

⬅ دکتر احمد، آینده پژوه در این جلسه ضمن معرفی نمونه های فراوانی از نگاههای بسته و باز بسمت آینده با تشریح فرایند علمی آینده نگاری برای شرکتها و دولتها، مهمترین چالش آینده پژوهی فردی را چگونگی به کارگیری و انطباق این روشها در سطح اشخاص بیان نموده و تاکید نمودند که همه افراد بایستی به آینده خود اهمیت داده و از نگاه کوتاه مدت خودداری نمایند، سپس دکتر احمد نشان دادند که چگونه در سطح فردی هم میتوان مثل آینده پژوهان رفتار نمود.

✅کشف احساس نیاز به تغییر اولین قدم برای ساخت آینده ای متفاوت خواهد بود که نیازمند داشتن نگاه بلند مدت و دوری کردن از کوته نگری است.
✅ برای کسب موفقیت نیازمند خیال پردازی در مورد بیش از ده یا بیست سال آینده هستیم آنگاه آرزوها و ایده های گذشته ما میتوانند چشم انداز و امید امروز ما را شکل داده و واقعیت فردایمان را بسازند.
✅تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.

?دکتر احمد، آینده پژوه، در ادامه ضمن معرفی الگوریتم فرآیند آینده نگاری شخصی، نشان دادند که چگونه می توان براساس روندها و تشخیص نقاط چرخش فردی با بکارگیری خلاقیت و تحلیل لایه ای علتها، سناریوهای جایگزینی را برای دست یابی به چشم انداز ترسیم شده در شرایط مختلف به کار گرفت و آنگاه با روش پس نگری، گامهای مرحله ای را از زمان حال به سمت آینده برنامه ریزی نمود.

⏪ در گزارش تصویری پیوست مطالب بیشتری را از این جلسه که به طور مکرر در روزهای 18 و 19 دیماه 1397 برگزار شد را می توانید همراه با دیدگاههای شرکت کنندگان مشاهده نمایید.

? چون زمان این جلسه صرفا به معرفی و پاسخ به پرسشهای آینده نگاری برای اشخاص محدود بود لذا علاقمندان برای مشارکت در کارگاههای آینده پژوهی فردی نیمروزه و یکروزه به منظور تمرین عملی این فرآیند میتوانند با پیامک عدد 97108 و نیز جهت اطلاع از سایر برنامه های گروه آینده پژوهی با پیامک عدد 1404 به شماره 09123437916 آمادگی خود را اعلام نمایند

لطفا جهت مشاهده گزارش تصویری 30 دقیقه ای به لینک زیر مراجعه نمایید
https://t.me/DrFuturist/111

https://www.aparat.com/v/RU42X

 

#آینده_پژوهی #آینده_نگاری #آینده_پژوه #دانشگاه_تهران

View this post on Instagram

? گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ⏰ 18/19 دیماه 1397? موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ? در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیأت علمی مراکز مختلف کشور، آینده پژوهان و سایر علاقمندان به تغییرات بلند مدت برگزار شد، در ابتدا دکتر فتوره چی مدیر گروه رسانه و فرهنگ به معرفی موسسه پرداخته و سپس آقای احمد مهدیان، دکتری آینده پژوهی، ضمن تعریف فرا رشته آینده نگاری به تشریح اهمیت و چگونگی فرآیند علمی آینده پژوهی فردی به منظور کمک به تک تک افراد جامعه برای موفقیت بلند مدت با هدف ساخت جامعه ای مطلوب و پایدار پرداختند. ⬅ دکتر احمد، آینده پژوه در این جلسه ضمن معرفی نمونه های فراوانی از نگاههای بسته و باز بسمت آینده با تشریح فرایند علمی آینده نگاری برای شرکتها و دولتها، مهمترین چالش آینده پژوهی فردی را چگونگی به کارگیری و انطباق این روشها در سطح اشخاص بیان نموده و تاکید نمودند که همه افراد بایستی به آینده خود اهمیت داده و از نگاه کوتاه مدت خودداری نمایند، سپس دکتر احمد نشان دادند که چگونه در سطح فردی هم میتوان مثل آینده پژوهان رفتار نمود.✅کشف احساس نیاز به تغییر اولین قدم برای ساخت آینده ای متفاوت خواهد بود که نیازمند داشتن نگاه بلند مدت و دوری کردن از کوته نگری است.?دکتر احمد، آینده پژوه، در ادامه ضمن معرفی الگوریتم فرآیند آینده نگاری شخصی، نشان دادند که چگونه می توان براساس روندها و تشخیص نقاط چرخش فردی با بکارگیری خلاقیت و تحلیل لایه ای علتها، سناریوهای جایگزینی را برای دست یابی به چشم انداز ترسیم شده در شرایط مختلف به کار گرفت و آنگاه با روش پس نگری، گامهای مرحله ای را از زمان حال به سمت آینده برنامه ریزی نمود. ⏪ در گزارش تصویری لینک زیر مطالب بیشتری را از این جلسه که به طور مکرر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۳۹۷ برگزار شد را می توانید همراه با دیدگاههای شرکت کنندگان مشاهده نمایید.
https://www.aparat.com/v/RU42X ? چون زمان این جلسه صرفا به معرفی و پاسخ به پرسشهای آینده نگاری برای اشخاص محدود بود لذا علاقمندان برای مشارکت در کارگاههای آینده پژوهی فردی نیمروزه و یکروزه به منظور تمرین عملی این فرآیند میتوانند با پیامک عدد ۹۷۱۰۸ و نیز جهت اطلاع از سایر برنامه های گروه آینده پژوهی با پیامک عدد ۱۴۰۴ به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶ آمادگی خود را اعلام نمایند http://drfuturist.org/?p=896&lang=fa
#آینده_پژوهی #آینده_نگاری #آینده_پژوه #دانشگاه_تهران

A post shared by Dr Futurist (@drfuturist) on

آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ’30 خوب

آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ’30 خوب

DrFuturist.org آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ’30 خوب آینده پژوهی,آینده پژوه,آینده نگری,دانشگاه تهران , DrFuturist.org

آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص ’30 خوب

 

گزارش برگزاری جلسه تخصصی آینده پژوهی فردی با هدف آینده نگاری برای اشخاص