گزارش برگزاری کارگاه تعاملی آینده پژوهی بصورت اختصاصی

📣 گزارش برگزاری کارگاه تعاملی آینده پژوهی بصورت اختصاصی

⌛️چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

👥 در این جلسه که به مناسبت روز جهانی آینده و به صورت اختصاصی برای چند نفر محدود از فعالان آینده پژوهی برگزار شد. دکتر احمد، آینده پژوه، با همکاری شرکت کنندگان در مدت دو ساعت یک سفر اجمالی را به آینده تا افق ۲۰۵۰ بصورت علمی تخیلی شبیه سازی نمودند.

⬅️ در ابتدای جلسه آقای احمد مهدیان، دکتری مدیریت آینده پژوهی، با ارایه تعریفی از فرا رشته آینده پژوهی و ترسیم فرآیند روش شناختی آن، توصیف درست این مسیر را عامل مهمی برای موفقیت آمیز بودن این سفر علمی همراه با تخیل به آینده قلمداد نمودند.

✅مدل شکل گیری زمان آینده و الگوریتم انکشاف سناریو های آینده از جمله پیش فرضهای مهم ارایه شده به شرکت کنندگان برای بدست آوردن یک تجربه خوب در نگاه به آینده بود که همراه با نمونه های کاربردی مثل سناریوهای پیش روی صنعت روابط عمومی ارایه شد.

✅ دکتر احمد، آینده پژوه، براساس پیش نویس گزارش اولیه سال ۲۰۱۹ پروژه میلینیوم به مدیریت دکتر گلن در مورد سناریوهای ۲۰۵۰ فناوری مشاغل، چگونگی نقش آفرینی هوش مصنوعی و سایر تحولات دنیای علم را در تعامل با نوع واکنش مردم جهان و سیاستگذاران مورد تخیل قراردادند.

🔄 در یک سناریوی مطلوب تحولات پیش روی هوش مصنوعی نوید بخش خود اشتغالی مردم بر مبنای نیازهای خود شکوفایی و به پشتوانه تأمین حداقل درآمد بدون کار توسط دولتهاست.

↩️ اما در یک سناریوی محتمل براساس روندهای موجود افزایش شکاف طبقاتی و ناآرامیهای اجتماعی اجتناب ناپذیر است که راهبرد آن در تغییر سیستم آموزش و پرورش برمبنای خلاقیت و روابط انسانی جهت آماده نمودن نوجوانان برای مواجهه با دنیای آینده است که ضمن تشریح تلاشهای موسسه جهانی آموزش آینده به مدیریت دکتر بیشاپ براین نکته تاکید نمودند که این تحولات بویژه زمانی که هوش مصنوعی با کامپیوترهای کوانتومی همراه شود دارای عواقبی حواهد بود که هنوز ناشناخته است.

⏪ در ادامه ضمن به تصویر کشاندن موضوعات مختلف دنیای پیش روی مثل آب و هوا، دموکراسی و تغییرات اجتماعی دکتر احمد به ضرورت تغییر تک تک افراد جامعه اشاره نمودند.

🎶 در پایان مدرس کارگاه، الگوریتم در حال توسعه آینده پژوهی فردی را با هدف آینده نگاری برای اشخاص در بازه های زمانی بیش از ده سال و چگونگی جهش طبقاتی هر انسان را با هدف ساخت جمعی آینده ای مطلوب و پایدار با تصمیمات امروزمان برای شرکت کنندگان تشریح نمودند.

🎯 علاقمندان برای اطلاع از برنامه های احتمالی آینده می توانند عدد ۱۴۳۰ را به شماره ۰۹۱۲۳۴۳۷۹۱۶ پیامک نمایند.