دکتر احمد، آینده پژوه.دکتر احمد فارغ التحصیل دکتری مدیریت آینده پژوهی است، که به عنوان آینده نگاری راهبردی و سناریو پردازی هم شناخته می شود. آینده پژوهی نسل جدیدی از نگرش فرارشته ای علوم به سمت آینده است که در برگیرنده زنجیره ای از مسایل فیزیکی و زیستی همراه با موضوعات اجتماعی و انسانی می باشد. و تمرکز اصلی آن بر آینده فناوری و تغییرات اجتماعی به منظور ساخت آینده ای مطلوب و پایدار میباشد. دکتر احمد بیش از ده سال تجربه در تدریس کسب و کار، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی و همچنین حدود بیست سال تجربه کاری در تجارت بین المللی دارد. در طول این سالها او به مربیگری و پرورش افراد برای برپا نمودن کسب و کار خودشان از طریق تعامل با فرهنگ های مختلف مشغول بوده است. در سالهای اخیر او جنبه های مختلف علوم اجتماعی را در سیاست و تاریخ مسایل جهانی با مطالعه سناریوهای آینده روندهای مهم جهانی بررسی نموده است. اینگونه مطالعات علمی براساس یافته های بنیادی او شامل طراحی مدل خلق زمان آینده به عنوان پایان نامه دکتری و انکشاف مدل مفهومی هستی شناسانه خلق ایده سناریوهای آینده و غیره انجام یافته است. براساس تجارب وی، آموزش زمانی محقق خواهد شد که منجر به تغییر رفتار گردد. تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به تفکر ما در مورد چگونگی کارکرد جهان دارد. اگر ما بتوانیم آینده ای را که به دنبال آن هستیم ببینیم از هم اکنون می توانیم برای ساختن آن اقدام نماییم. فرصتها مثل ابر در گذر هستند پس بایستی موارد خوب را کشف و در اختیار بگیریم. ایده های گذشته چشم انداز امروز و واقعیت فردا میباشند. بنابراین بایستی از گذشته درس گرفت، در حال زندگی نمود و برای آینده تلاش کرد.

لینکداین: دکتر احمد، آینده پژوه. دکتری مدیریت آینده پژوهی، آینده نگاری راهبردی و سناریو پردازی