Tag: آینده جهان

توسعه مردم سالاری (دموکراسی)

گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد توسعه مردم سالاری (دموکراسی) شامل: چالش ها از 195 کشور جهان 87 کشور به عنوان کشور آزاد تلقی شده و 49 (36% جمعیت) کشور جهان غیر آزاد و فاقد حقوق مدنی و سیاسی تلقی می شوند دولتها با به کارگیری اینترنت برای دستیابی به دموکراسی محدودیت های زیادی

تعادل جمعیت و منابع

گزارش آخرین وضعیت آینده جهان در مورد تعادل جمعیت و منابع شامل: چالش ها رشد جمعیت از 7.6 به 9.9 میلیارد نفر در 2050 ضرورت افزایش 50% مواد غذایی افزایش مهاجرت و فزونی جمعیت پیر و جوان کشورها و … راهبردها کاهش ضایعات مواد غذایی از 1/3 کنونی توسعه تولید پروتئین حشرات برای تغذیه حیوانات آموزش

دسترسی آسان به آب شیرین

چالش ها ≤884 میلیون نفر بدون دسترسی به آب شیرین ≤کنترل آب نیمی از جمعیت جهان توسط سایر کشورها ≤70 % منابع آب صرف کشاورزی راهبردها √بازیافت محصولات فاضلاب √تولید محصولات حیوانی ژنتیکی بجای حیوانات √کشاورزی آب شور دریا