به میزبانی اداره پژوهشهای خبری صدا و سیما   ۳۱ تیر ۱۳۹۸  در این جلسه که با حضور پژوهشگران بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما برگزار شد، دکتر احمد مهدیان براساس الماس روش‌های آینده پژوهی به بررسی، تجزیه و تحلیل گفتمان های پیش روی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته و با ارائه مستندات